Find skulpturen til Verdensmål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund – her:

Ved Feriepartner Hvide Sande og Holmsland Klit Turistforening, Numitvej 2, Hvide Sande

Information fra Feriepartner og Holmsland Klit Turistforening om aktiviteter og indsatser: 

Inkluderende lokalsamfund:

Holmsland Klit Turistforening og Feriepartner Hvide Sande står bag arrangementer og aktiviteter, der involverer både lokalbefolkningen og turister. Dette skaber et inkluderende lokalsamfund, hvor forskellige grupper kan mødes, interagere og udveksle kulturelle og sociale erfaringer. Ved at skabe et inkluderende miljø styrkes sammenhængskraften og trivslen i lokalsamfundet.

Sikkerhed og robusthed:

Holmsland Klit Turistforening og Feriepartner Hvide Sande arbejder sammen om at skabe sikre og robuste omgivelser. Det økonomiske overskud fra Feriepartner Hvide Sandes udlejningsaktiviteter kan investeres i infrastrukturforbedringer (via tilskud til sådanne projekter) og nødsituationssystemer (f.eks. hjertestarter). Dette bidrager til at sikre både lokale beboere og turister mod potentielle risici og skaber et trygt og modstandsdygtigt miljø.

Bæredygtig udvikling:

Holmsland Klit Turistforening og Feriepartner Hvide Sande fokuserer på bæredygtig udvikling af området gennem samarbejde. Ved at kanalisere overskuddet fra udlejningen af sommerhuse tilbage til Holmsland Klit Turistforening kan der investeres i miljøvenlige initiativer, naturbevarelse og bæredygtige tiltag. Dette fremmer en ansvarlig og ressourceeffektiv udvikling, der tager hensyn til områdets naturlige og kulturelle værdier.

Lokaløkonomisk vækst:

Synergieffekten mellem Holmsland Klit Turistforening og Feriepartner Hvide Sande skaber en positiv indflydelse på den lokale økonomi. Gennem udlejningen af sommerhuse tiltrækkes turister til området, hvilket stimulerer den lokale handel, restauranter og andre servicevirksomheder. Den øgede turisme bidrager til vækst og beskæftigelse i lokalsamfundet og understøtter dermed en bæredygtig og robust lokaløkonomi.

Synergieffekten mellem Holmsland Klit Turistforening og Feriepartner Hvide Sande bidrager til at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende ved at skabe et miljø, hvor forskellige grupper kan mødes og deltage i fælles aktiviteter.

 

Hør "Hvide Sande" sangen komponeret af Nadja Schmedes Enevoldsen:

 

 

Skulpturen "Ræk ud" er lavet af Søren Brynjolf:

Verdensmålsruten

Afskaf fattigdom

Røde Kors

Læs mere

Stop sult

Mission Afrika og Kirkens Korshær

Læs mere

Sundhed og trivsel

Hvide Sande Skole

Læs mere

Kvalitetsuddannelse

Hvide Sande Skole

Læs mere

Ligestilling mellem kønnene

Kunstner Christian Estrup

Læs mere

Rent vand og sanitet

Ringkøbing-Skjern Forsyning

Læs mere

Bæredygtig energi

Hvide Sande Fjernvarme

Læs mere

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Seasight Group

Læs mere

Industri, innovation og infrastruktur

Hvide Sande Havn

Læs mere

Mindre ulighed

Ringkøbing-Skjern Bibliotek

Læs mere

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Feriepartner og Holmsland Klit Turistforening

Læs mere

Ansvarligt forbrug og produktion

Esmark og Klittens Tømrer

Læs mere

Klimaindsats

Vattenfall

Læs mere

Livet i havet

Fiskeriforeningen, omhu, Konsumfisk, Kunstner Doris Leuschner og Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Livet på land

Klittens Børnehus

Læs mere

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Helligåndskirken og Atelier Ayoe Hvide Sande

Læs mere

Partnerskaber for handling

Destination Vesterhavet

Læs mere