Find skulpturen til Verdensmål 17 – Partnerskaber for handling – her:

Destination Vesterhavet, Kirkevej 4  

Scan QR-koden ved skulpturen, og find ud af mere om Verdensmål 17 – Partnerskaber for handling.

Se og hør ved skulpturen om Destination Vesterhavets lokale initiativer og arbejde for bæredygtig turisme. 

Herunder information fra Destination Vesterhavet om deres indsats knyttet til Verdensmål 17:

Mål 17, partnerskab for handling, handler om at fremme samarbejdet mellem det offentlige, private erhverv og civile samfund. Partnerskaberne optimerer ressourceforbruget og øger effekten af vores arbejde, fordi viden og erfaring kommer fællesskabet til gode.

I Destination Vesterhavet handler det om at skabe en bæredygtig turismeudvikling på alle tre bundlinjer i Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner. Det er vores ambition at blive Nordeuropas førende kystdestination målt på gæstetilfredshed og omsætning – og for at nå det mål skal vi skabe en livskraftig destination, hvor turismen skaber en synlig værdi for vores lokalsamfund.

Besøg os på Kirkevej 4 mandag til fredag fra 10-14, mød en destinationsudvikler og hør om hvilke partnerskaber vi indgår i og hvad vi gør, for at blive en mere bæredygtig destination.

Turismen er en bred værdikæde og Destination Vesterhavet skal som videns-organisation og medlemsbaseret forening med over 430 medlemmer levere et databaseret vidensgrundlag for strategisk forretningsudvikling – og vi skal understøtte markedsføringen overfor højtforbrugende gæster - særligt i skuldersæsonerne. 

Vores værdiskabelse ligger i samarbejdet med andre.
Når denne destination er elsket og den foretrukne blandt så mange gæster, skyldes det naturkvaliteter, som vi skal værne om – og som vi samarbejder tæt med kommuner, naturstyrelsen, kystdirektoratet, NGO´er, naturråd, foreninger, lokale ildsjæle og fonde om at sikre en hensigtsmæssig brug af. Det er takket være alle førnævnte, at Friluftsrådet igen i år har kåret Destination Vesterhavet som topscorer på rekreative friluftsfacilieter.

Når denne destination indtager en national førerposition målt på de fleste succesparametre, så er det erhvervets fortjeneste. Stærke erhvervspartnere, med hvem vi drøfter strategi og udvælger indsatser, med betydning for fremtiden. Erhvervshuse- og råd, handelsråd- og foreninger, med hvem vi samarbejder om rådgivning og støtte til store og små aktører, med udviklingspotentiale og hjerteblod. En overnatningssektor, der forstår at tiltrække gæsterne med ressourcer, kompetencer og viden, som de sætter i spil for fællesskabet.

Når destinationen høster international anerkendelse for museer, arkitektur og favner et hav af spændende oplevelser (fra outdoor til gastronomi), såvel inden døre som ude i det fri, skyldes det exceptionelt dygtige fagfolk i erhvervet, der har gjort det til deres levevej, at dele passionen for Vesterhavet - udtrykt gennem deres egen historiefortælling og sanseberetning. Kvalitetsbevidste museer, oplevelsesaktører og restauratører, der forstår at omsætte gæstebehov til gæstetilfredshedshed.

Tværgående partnerskaber og projekter favner, udfordrer, kvalificerer og løfter arbejdet.
I Vestkystpartnerskabet (hvor Vestkystens borgmestre har et fælles turismeforum) løftes nationale turismepolitiske dagsordner - og supporteret af de nationale selskaber: Visit Denmark og Dansk Kyst og Naturturisme løber kontinuerligt på tværs af destinationer alt fra fælles udviklingsprojekter og analyser, til markedsføring, gæsteservice indsatser og udvikling af nye værdiskabende platforme.

Særligt gæsteservicen gøres bedst uden organisatoriske forbehold og usynlige grænser.
Vestkysten APP, der som digitalt gæsteservice værktøj er en rejseguide til hele Vestkysten, er bare eet af mange eksempler på hvordan samarbejdet mellem Vestkystens destinationsselskaber skaber værdi for gæsterne, for dig og mig.

Når du besøger os, kan du høre mere om vores partnerskaber og den værdi de skaber.
Du kan også høre mere om hvad vi som organisation selv gør for bæredygtighedens tre bundlinjer, hvordan vi strategisk arbejder med bæredygtighed og om den certificering til Green Tourism Organisation, som vi selv er i færd med at opnå.

  • Er du erhvervsdrivende kan du høre om mulighederne for selv at blive partner og derved bidrage til udviklingen af Vesterhavet.
  • Er du gæst, så kom forbi og lad os give dig inspiration til alt det, som vores mange medlemmer og partnere kan forsøde dit ophold i Hvide Sande og omegn med.
  • Og er du lokal så kig forbi og del med os, hvad der optager dig!

Vores kæmpe oplevelsesarkiv og begivenhedsarkiv rummer garanteret også oplevelser som du slet ikke vidste Vesterhavet bød på. Kan du ikke vente, så download Vestkysten allerede nu og få samtidig et overblik over alle begivenheder under Bæredygtighedsfestivallen i Hvide Sande.

https://www.visitvesterhavet.dk/vesterhavet/vesterhavsferie/download-app

 

 

Destination Vesterhavet er kommet med følgende ord, som de forbinder med Verdensmål 17. Ordene har inspireret til både skulpturen og sangen, lavet til dette mål:

Samarbejde, Udvikling, Fællesskab, Velfærd, Tryghed, Ro, Livskraft, Glæde, Oplevelser, Kvalitet

Hør sangen "Mit Vesterhav", komponeret af Gert Barslund:

 

 

Se billeder af skulpturen "Klimahelt", lavet af Søren Brynjolf:

Verdensmålsruten

Afskaf fattigdom

Røde Kors

Læs mere

Stop sult

Mission Afrika og Kirkens Korshær

Læs mere

Sundhed og trivsel

Hvide Sande Skole

Læs mere

Kvalitetsuddannelse

Hvide Sande Skole

Læs mere

Ligestilling mellem kønnene

Kunstner Christian Estrup

Læs mere

Rent vand og sanitet

Ringkøbing-Skjern Forsyning

Læs mere

Bæredygtig energi

Hvide Sande Fjernvarme

Læs mere

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Seasight Group

Læs mere

Industri, innovation og infrastruktur

Hvide Sande Havn

Læs mere

Mindre ulighed

Ringkøbing-Skjern Bibliotek

Læs mere

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Feriepartner og Holmsland Klit Turistforening

Læs mere

Ansvarligt forbrug og produktion

Esmark og Klittens Tømrer

Læs mere

Klimaindsats

Vattenfall

Læs mere

Livet i havet

Fiskeriforeningen, omhu, Konsumfisk, Kunstner Doris Leuschner og Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Livet på land

Klittens Børnehus

Læs mere

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Helligåndskirken og Atelier Ayoe Hvide Sande

Læs mere

Partnerskaber for handling

Destination Vesterhavet

Læs mere