Find skulpturen til Verdensmål 13 – Klimaindsats – her:

Vattenfall, Fabriksvej 27, Hvide Sande

Vattenfall byder på åbent hus i forbindelse med bæredygtighedsfestivalen fredag og lørdag. Se nærmere herom i programmet.

Vattenfall skriver herunder om deres arbejde og hvordan det blandt andet er knyttet an til Verdensmål 13:

FN's Verdensmål 13 handler om at begrænse klimaforandringerne

Det handler om at begrænse udledningen af de globale drivhusgasser (CO2 m.v.) for at undgå temperaturstigninger med uoverskuelige konsekvenser. Et vigtigt skridt i begrænsningen af CO2-udledningen er at undgå brugen af fossile brændsler.

Vattenfalls mål er at muliggøre fossilfrihed, som driver samfundet fremad og stoppe dets afhængighed af fossile brændsler. Vattenfall ønsker en fremtid, hvor det er muligt for alle at transportere, producere og leve fossilfrit.

Havvindmølleparken Vesterhav Syd er et skridt på vejen i denne udvikling. Her produceres strøm svarende til forbruget i ca. 170.000 danske husstande. Strøm produceret af vedvarende energi.

Fremstillingen af de materialer, som møllerne, fundament og kabler består af, kræver energi. Regnestykket er ikke endeligt opgjort for Vesterhav Syd, men erfaringer viser, at det tager ca. 1,5 år for en vindmøllepark at producere den energi, som modsvarer parkens fossile aftryk i hele parkens livscyklus, dvs. konstruktion, drift og nedtagning.

Vattenfall arbejder med at skifte til en cirkulær økonomi, hvor genanvendte materialer i større og større grad indgår i produktionen af nyt, så udvinding af nye råvarer minimeres og energibehov tillige dækkes af vedvarende energi.

Vattenfalls mål er at reducere udledning af drivhusgasser, herunder også sine leverandørers udledninger med 50% i 2030, og sigter mod netto nul-emissioner i hele værdikæden inden 2040. 

Der er nok at tage fat i!

De bæredygtighedsmæssige hensyn, som allerede er implementeret i Havvindmølleparken Vesterhav Syd kan ses af figuren herunder.


Klik og se plakat i stor

Klik og se plakat i stor

 

 

 

 

 

 

Vattenfall er kommet med følgende ord, som de forbinder med Verdensmål13. Ordene har inspireret til både skulpturen og sangen, lavet til dette mål

Fossil Fri, Innovativ, Globalt ansvar, Samarbejde, Kommunikation, Fleksibilitet, Fremtid, Inklusion

Vindmøller, Engagement, Genanvendelighed, Klimaforbedring

 

Hør sangen "Klodens sang", komponeret af Gert Barslund:

 

 

 

Se billeder af skulpturen "Mågen", lavet af Søren Brynjolf:

Verdensmålsruten

Afskaf fattigdom

Røde Kors

Læs mere

Stop sult

Mission Afrika og Kirkens Korshær

Læs mere

Sundhed og trivsel

Hvide Sande Skole

Læs mere

Kvalitetsuddannelse

Hvide Sande Skole

Læs mere

Ligestilling mellem kønnene

Kunstner Christian Estrup

Læs mere

Rent vand og sanitet

Ringkøbing-Skjern Forsyning

Læs mere

Bæredygtig energi

Hvide Sande Fjernvarme

Læs mere

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Seasight Group

Læs mere

Industri, innovation og infrastruktur

Hvide Sande Havn

Læs mere

Mindre ulighed

Ringkøbing-Skjern Bibliotek

Læs mere

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Feriepartner og Holmsland Klit Turistforening

Læs mere

Ansvarligt forbrug og produktion

Esmark og Klittens Tømrer

Læs mere

Klimaindsats

Vattenfall

Læs mere

Livet i havet

Fiskeriforeningen, omhu, Konsumfisk, Kunstner Doris Leuschner og Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Livet på land

Klittens Børnehus

Læs mere

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Helligåndskirken og Atelier Ayoe Hvide Sande

Læs mere

Partnerskaber for handling

Destination Vesterhavet

Læs mere